Редакционна колегия

Гл. редактор

Проф. дин Младен Велев, Технически Университет - София

 

Зам. гл. редактор

Доц. д-р инж. Борислава Колчагова, Технически Университет - София

 

Редактори

Доц. д-р Светлана Борисова, Технически университет—София

Гл. ас. д-р Сия Велева, Технически университет—София

Ст. преп. Йорданка Ангелова, Технически университет— София


Международен редакционен съвет

Проф. дн Гюнтер Шпехт - Технически университет—Дармщат, Германия

Проф. дн Филип Ермел - Версайски университет—Сен Кантен-ан-Ивлин, Франция

Проф. д-р Цветан Рачев - Нотингамски университет, Великобритания

Проф. д-р Петер Кюрбле – Висше училище по икономика и мениджмънт, Дортмунт, Германия

Проф. д-р Михаел Гьоке - Висше училище по икономика и мениджмънт, Дортмунт, Германия

Проф. д-р Елина Гайле-Саркане – Технически университет, Рига, Латвиа

Проф. д-р Йелена Станкевициене –Технически университет Гедиминас, Вилнюс, Литва

Проф. д-р Иван Михайлович - Белградски университет, Сърбия

Проф. д-р Живан Живкович - Белградски университет, Сърбия

Проф. д-р Тодор Кралев – Университет "Кирил и Методий”, Скопие. Македония

Проф. д-р Хана Миковцова – Икономически университет – Прага, Чехия

Проф. д-р Ивета Симберова – Технологичен университет – Бърно, Чехия

Проф. д-р Арнолдина Побединскайте – Университет „Миколас Ромерис”,  Литва

Проф. д-р Татьяна Ртищева – Държавен университет по инженеринг и икономика - Санкт Петербург, Русия

Проф. д-р Ирина Капустина – Санкт Петербургски политехнически университет, „Петър Велики”, Русия

Проф. дин Йосиф Илиев – Университет за национално и световно стопанство, София, България

Проф. д-р Диана Антонова – Русенски университет „Ангел Кънчев”, България

Доц. д-р Благо Благоев – Варненски икономически университет, България

Проф. д-р инж. Иван Даков – Технически университет – София, България

Проф. д-р Иван Палигоров – Лесотехнически университет – София, България

Проф. д-р Пенчо Пенчев – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” , България

Проф. д-р Валентин Велев – Минно-геоложки университет – София, България

Проф. д-р Светлана Димитракиева – Висше военно-морско училище – Варна, България

Доц. д-р Искра Панталеева – Стопанска академия „Д.А.Ценов”- Свищов,  България

Доц. д-р Тана Панайотова – Технически униоверситет – Варна, България

Copyright © 2020 Industrial management. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect