Цел

Предназначението на списанието е да съдейства на теорията и практиката в областта на индустриалния мениджмънт чрез споделяне на идеи, резултати от научни изследвания, приложни разработки и виждания за очертаващи се тенденции.

 

Обхват

Списанието се стреми да бъде форум за научни дискусии по проблеми на:

  • Фирменото управление
  • Маркетинга
  • Производствения/операционния мениджмънт
  • Иновационния мениджмънт
  • Управлението на човешките ресурси
  • Финансите и финансовия менджмънт и др.
Copyright © 2020 Industrial management. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect