Авторите представят ръкописите по електронен път на е-майл адрес: 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Ръкописите на статиите съдържат няколко основни елемента: резюме и ключови думи; въведение; изложение; заключение и използвана литература.

Резюмето трябва да даде обща представа за съдържанието на статията, като акцентира върху постигнатия нов научен резултат и методите, чрез които е получен.

Въведението трябва да съдържа кратък преглед на постиженията по съответния проблем, основание за предприемане и цел на съответното изследване, анализ и търсене на нови решения.

Изложението, развито в един или повече раздела със съответни заглавия, трябва да покаже работните хипотези, приложените методи, натрупания емпиричен материал, обобщен в таблици, фигури и др. и получените резултати.

Заключението трябва да обобщи изводи от получените резултати с оглед на приносните моменти, възможностите за приложението им и евентуалните по-нататъшни разработки по третирания проблем.

Цитирането и съставянето на списък с използваната литература се извършва на латиница според Харвардската система за рефериране.

Ръкописите на статиите трябва бъдат между 6 и 20 страници.

По-подробна информация за техническите изисквания по оформлението на статиите може да се получи предварително от Указания за авторите.

Чрез представянето на ръкописите авторите декларират, че статиите или части от тях не са и няма да бъдат публикувани другаде без писменото съгласие на Редакционната колегия.

Copyright © 2020 Industrial management. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect